DANH MỤC GIA PHẢ

Giới thiệu họ Trần Thổ Ốc Cội nguồn - Ngày giỗ Chi phái họ Trần: 16 đời Phả đồ họ Trần Danh nhân họ Trần Cáo phó Tấm lòng nhân ái gương học tập ban liên lạc họ trần thổ ốc đóng góp ý kiến - sửa gia phả

ADMINISTRATOR

TIN HỌC VÀ

TÌM TÊN NGƯỜI

Loading

PHÁT HIỆN SẮC PHONG CỔ

PHÁT HIỆN SẮC PHONG CỔ

 

 

Họ Trần làng Thổ Ốc - Hà Nam Ninh vốn có truyền thống lịch sử lâu đời!

 

Kể từ khi cụ Tổ khởi nghiệp đến nay đã có hơn 400 năm dựng làng.

Họ Trần lảng Thổ Ốc đã cùng năm tháng, trải bao thế hệ, đóng góp sức người sức của cho dòng tộc, cho đất nước. kể từ ngàn xưa đến nay, các thế hệ đều có con cháu được phong những tước hiệu cao quý

 

Đời thứ 4 khoảng năm 1642 có cụ Trần Phúc Ân do có công với triều đình nhà Nguyên nên được sắc phong:

 

Dực Bảo Trung Hưng - Linh Phù Tôn Thần

 

 

sac_zps3b3c1569.jpg

 

 

 

 

Mặc dù cụ được sắc phong nhưng thực tế dân làng chỉ nghe tương truyền của cha ông để lại chứ chưa ai mục sở thị thấy sắc phong đó.

 

Cách đây khoảng 5 năm, Ông Trần............... trong một lần dọn dẹp miếu thờ Thành Hoàng Làng, vô tình phát hiện sắc phong của cụ Trần Phúc Ân.

Sắc phong có kích thước: .......................... được viết trên nền giấy dó cổ và có ấn triện của Vua triều đình nhà Nguyễn

Sắc phong được để trong một ống giấy cuộn tròn đường kính.......... dài................

Bên ngoài có họa tiết hoa văn rồng cuốn

Dân làng đã đưa đạo SẮc Phong lên viện Hán Nôm Hà Nội nhờ dịch nghĩa

 

Đây là một đạo sắc phong quý của triều đình nhà Nguyễn sắc phong cho cụ Trần Phúc Ân là Đệ Tam Đức Ông  và cho dân 3 làng lập miếu thờ  Thành Hoàng Làng

 

Bà con cô bác ai có thông tin thêm xin đóng góp tại đây